Liên Hệ

 

 

VĂN PHÒNG

Điện thoại: (0710) 3830 183

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÃNH ĐẠO

Chủ tịch Hội - Ông. Bùi Văn Trịnh

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0710) 3839 981

Phó Chủ tịch - Ông. Nguyễn Văn Hớn

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0710) 3830 784

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra – Ông. Nguyễn Hữu Khanh

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ông. Nguyễn Văn Dũ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0710) 3831 530

Bà. Doãn Thị Tú Hoa

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0710) 3830 183

Ông. Dương Anh Dũng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908.260170

Ông. Bùi Văn Phong

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Ông. Nguyễn Hoàng Khải

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0903.777935

Ông. Trần Phong Phú

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0913.798919

 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu 2 - Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3830 183 - Email: hccb@ctu.edu.vn
2011 LIÊN HỆ.
Powered by Joomla 1.7 Templates