TRƯỞNG CÁC BAN VÀ VP. HỘI                                                                          CHI/PHÂN HỘI TRƯỞNG

- Ban Tuyên Giáo: Nguyễn Văn Hớn                                                   - Chi Hội PTCCB: Bùi Văn Phong

- Ban tở chức – Chính sách: Bùi Văn Trịnh                                         - Chi Hội Phòng KHTH: Nguyễn Văn Dũ

- Ban Kinh tế - Tài chính: Doãn Thị Tú Hoa                                          - Chi Hội Khoa Nông nghiệp: Nguyễn Hữu Hưng

- Ban Kiểm tra: Nguyễn Hữu Khanh                                                   - Chi Hội Khoa Sư Phạm: Trần Văn Lựa

- Văn Phòng Hội: Doãn Thị Tú Hoa                                                     - Phân Hội Phòng Tài Vụ: Nguyễn Văn Khánh

                                                                                                       - Phân Hội Phòng QTTB: Trần Phong Phú

                                                                                                       - Phân Hội Phòng CTSV: Nguyễn Thị Hồng

                                                                                                       - Phân Hội Khoa CN – TT: Dương Anh Dũng

                                                                                                       - Phân Hội Khoa KT&QTKD: Trần Ái Kết

                                                                                                       - Phân Hội Khoa KHCT: Trần Kim Trung

                                                                                                       - Phân Hội Khoa CT: Trương Văn Thao

                                                                                                       - Phân Hội Văn Phòng: Doãn Thị Tú Hoa

                                                                                                       - Phân Hội Viện Nghiên Cứu: Nguyễn Hoàng Khải

                                                                                                       - Phân Hội Nhà xuất bản: Bùi Văn Trịnh.

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu 2 - Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3830 183 - Email: hccb@ctu.edu.vn
2011 Cơ cấu tổ chức hội.
Powered by Joomla 1.7 Templates